Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısı Nasıl Konur?

Aşağıdaki liste, bu kanser türlerini teşhis etme seçenekleri tanımlar. Aşağıda listelenen testlerin hepsi her kişi için kullanılamaz. Doktorunuz bir tanı testi seçerken bu faktörleri göz önüne alabilir:

 • Şüphelenilen kanser türü
 • İşaret ve semptomlar
 • Yaşınız ve tıbbi durumunuz
 • Daha önceki tıbbi testlerin sonuçları

Akut Lenfoblastik Lösemi Teşhisi

Akut lenfoblastik lösemi teşhisi için aşağıdaki testler kullanılabilir:

 • Kan testleri: Doktorunuz semptomlara dayanarak ALL’iniz olduğundan şüphelenirse, tam kan sayımı (CBC) adı verilen bir test yapabilir. Bu test kandaki farklı hücrelerin seviyelerini inceler. Düşük, kırmızı kan hücresi ve trombosit düzeyi, ALL’li insanlarda yaygındır ve beyaz kan hücrelerinin yüksek, normal veya düşük seviyeleri vardır. Kan hücresi seviyelerindeki değişiklikler, lösemi olmayan başka bir sağlık probleminin işareti olabilir. Lenfoblastlar veya diğer anormal hücreler olup olmadığını öğrenmek için kan da incelenebilir.
 • Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi: Kan testi, beyaz kan hücrelerinin sayısı veya görünümünde anormallik gösteriyorsa, kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisine ihtiyacınız olabilir. Bu 2 prosedür benzerdir ve genellikle aynı zamanda kemik iliğini incelemek için yapılır. Kan testleri akut lenfoblastik lösemiye işaret ediyorsa, tedavinin verileceği hastanede kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapılması daha iyi olur ve böylece test tekrar yapılması gerekmez.

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsi için yaygın başvurulan kısımlar kalça tarafından bel ağrısı altındaki pelvik kemiktir. O bölgedeki deri genellikle ilaçla ilaveten önceden uyuşturulur. Diğer anestezi türleri (ağrının farkındalığını engelleyen ilaçlar) de kullanılabilir.

Diğer testler:

Doktorunuz spesifik genleri, proteinleri ve lösemiye özgü diğer faktörleri belirlemek için lösemi hücreleri üzerinde laboratuar testleri yapılmasını tavsiye edebilir. Bu testlerin sonuçları, tedavi seçeneklerinizin hedefe yönelik tedavi adı verilen bir tedavi türü olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olacaktır.

 • Akım sitometrisi, ayrıca immünfenotipleme ve sitokimya denir. Bu testler, lösemi ve alt tipi hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanser hücrelerinde kimyasallar veya boyalar kullanmaktadır. Akut lenfoblastik lösemi hücreleri yüzeylerinde hücre yüzeyi proteinleri olarak adlandırılan belirteçlere sahiptir. Bu belirteçlerin modeline immünofenotip denir. Bu testler, akut lenfoblastik lösemili sağlıklı kan hücrelerinden ve lenfositleri de içine alabilen diğer lösemi türlerinden ayırmak için kullanılır. Her iki test de bir kan örneğinden yapılabilir.
 • Karyotipleme veya sitogenetik: Bu test, bir hücrenin kromozomlarını inceler. Kromozomlar, gen içeren DNA’nın uzun parçalarıdır.

Akut lenfoblastik lösemili insanlar, belirli kromozomların veya translokasyonların eklenmesi veya kaybedilmesi gibi spesifik kromozom değişikliklerine sahip olabilir. Bir translokasyon, bir kromozomun parçaları başka bir kromozoma taşındığı zaman gerçekleşir. Bu değişiklikler, floresan in situ hibridizasyon (FISH) adı verilen bir test gibi özel testlerle bulunabilir. ALL teşhisi konduğunda hastaların yaklaşık %25’inde normal bir karyotip vardır.

 • Moleküler analizler: Bu testler, genlerde mikroskop ile görülemeyen veya sitogenetik testlerle bulunan mutasyonları bulabilir. Örneğin, IKZF1 geninde değişiklikler olan hastalar iyileşme şansı olan uzun vadeli prognozu daha fakirdir. Bu nedenle, tanı sırasında bu değişikliklerin test edilmesi hastanın tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur.
 • Lomber ponksiyon: Lumbar ponksiyonu, bir doktorun sıvının durumuna bakmak ve kanser hücreleri veya kan içerdiğini öğrenmek için bir serebral omurga sıvısı (CSF) örneği almak için bir iğne kullandığı bir prosedürdür.

ALL beyin ve omurilik etrafında akan sıvı olan BOS’a yayılma eğilimindedir. Bu, lomber ponksiyonları ALL tedavisi sırasında düzenli olarak yapıldığı anlamına gelir. Ayrıca BOS’ta kemoterapi uygulanabilir.

Doktorlar genellikle prosedürden önce beli uyuşturmak için bir anestezik verirler.

Görüntüleme testleri:

Belirtilerin nedeni hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki görüntüleme testleri kullanılabilir. Ayrıca ALL hastalarında enfeksiyonların teşhisinde yardımcı olabilirler.

 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması: BT taraması, farklı açılardan alınan x-ışınları kullanarak vücudun iç kısmının 3 boyutlu bir resmini oluşturur. Bazen daha iyi ayrıntı sağlamak için hastanın damarına bir kontrast maddesi (özel bir boya) enjekte edilebilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): MR, vücudun ayrıntılı görüntülerini üretmek için x-ışınları değil manyetik alanlar kullanır. Bir kontrast madde bir hastanın damarına enjekte edilebilir veya daha net bir resim oluşturmak için ağızdan verilebilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) veya PET-BT taraması: Bir PET taraması genellikle PET-BT taraması olarak adlandırılan bir BT taramasıyla birleştirilir.

Teşhis testleri yapıldıktan sonra, doktorunuz sizinle birlikte tüm sonuçları gözden geçirecektir. Tanı ALL ise, sonuçlar da doktorun hastalığı tarif etmesine yardımcı olabilir. Buna evrelendirme denir.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.