Beyin Tümörü Nedir? Tipleri Neler?

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin ve omurga, tüm yaşamsal fonksiyonların kontrol edildiği merkezi sinir sistemini (MSS) oluşturur. Bu işlevler düşünce, konuşma ve vücut hareketlerini içerir. Bu demektir ki, tümör merkezi sinir sisteminde büyüdüğü zaman bir kişinin düşünce süreci, konuşma tarzı ya da hareketlerini etkileyebilir.

Genel Bakış

Bu bölümde beyinde başlayan birincil (primer) beyin tümörlerini açıklayacağız.

 • Birincil beyin tümörü; düşük dereceli veya yüksek dereceli olarak tarif edilir. Düşük dereceli tümör genellikle yavaş büyür; ancak yüksek dereceli tümöre dönüşebilir. Yüksek dereceli bir tümörün daha hızlı büyüme olasılığı daha yüksektir.
 • İkincil (sekonder) beyin tümörü ise, “beyin metastazı” olarak adlandırılır ve birincil tümörlerden çok daha yaygındır. İkinci beyin tümörü, meme, akciğer veya kolon gibi vücudun başka bir bölümünde başlayan ve daha sonra beyne yayılmış olan kanserli tümördür.

Beyin Anatomisi

Serebrum, serebellum (beyincik), beyin sapı ve beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar olmak üzere beyin dört ana bölümden oluşur.

1. Serebrum: Bu beynin en büyük bölümüdür. Beynin iki tarafında iki serebral hemisfer içerir. Belirli işlevlerin gerçekleştiği dört loba ayrılır:

 • Frontal lob; akıl yürütme, duygu, problem çözme, etkileyici konuşma ve hareketleri kontrol eder.
 • Parietal lob; basınç, ağrı ve ısı gibi dokunma hislerini kontrol eder. Aynı zamanda konuşma, görsel-uzamsal yönelim ve hesaplama kısımlarını kontrol eder.
 • Temporal lob; hafıza, işitme gibi özel duyular ve sözlü veya yazılı kelimeleri anlama yeteneğini kontrol eder.
 • Oksipital lob; görme duyusunu kontrol eder.

2. Serebellum: Serebrum altında beynin arka kısmında yer almaktadır. Vücudun aynı tarafında koordinasyon, denge ve kontrol fonksiyonlarından sorumludur.

3. Beyin sapı: Omurilik ile beyni birbirine bağlayan bölümdür. Kalp atışı ve nefes alma gibi yaşam için gerekli, istemsiz fonksiyonları kontrol eder.

4. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar: Bunlar beyin ve omuriliği koruyan ve çevreleyen zarlardır. Dura mater, araknoid ve pia mater denilen üç menengial katmanları vardır.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Birincil (primer) beyin tümörlerinin birçok türü vardır. Bazılarının tam türü teşhis edilemez, tümörün konumu nedeniyle tümörü kaldırmayı çok zorlaştırır.

Gliomalar

Bir grup olarak, glioma beyin tümörünün en yaygın türlerinden biridir. Glioma beyin destekleyici bir hücre olan glial hücrede büyüyen bir tümördür. Beyindeki destekleyici hücrelerin ana türleri astrositler, oligodendrositler ve ependimal hücreler içerir. Çoğu gliomlar, astrositom veya oligodendrogliom  ya da her ikisinin bir karışımı olarak adlandırılır. Yüksek dereceli tümörün genellikle hızlı bir şekilde büyümeye olasılığı daha yüksektir.

Şu anda, gliomların türleri şunlardır:

 • Astrositom: Astrositom; en sık görülen glioma tipidir. Serebrum veya beyincikte astrositler denilen hücrelerde başlar. Astrositom dört dereceye ayrılır:
  • 1.derece – pilositik astrositom: Çoğunlukla iyi huylu ve nadiren yakın dokuya yayılan, yavaş büyüyen bir tümördür. Çocuklarda daha yaygındır. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’si I.derece astrositomdur.
  • 2.derece – diffüz düşük dereceli astrositom: Genellikle yavaş büyüyen bir tümördür, yakındaki dokuya yayılabilir ve yüksek dereceli tümöre dönüşebilir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %3’ü II. derece astrositomdur.
  • 3.derece – anaplastik astrositom: Hızlı bir şekilde büyüyen ve yakındaki dokulara yayılabilen kanserli tümördür. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’si III. derece astrositomdur.
  • 4.derece – glioblastom: Astrositom tanısının çok agresif bir formudur. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %16’sı IV. derece astrositomdur.
 • Oligodendrogliom: “Oligodendrosit” olarak adlandırılan hücrelerden gelişen bir tümördür. Bu hücreler “miyelin” yapmakla sorumludur. Miyelin; sinirleri çevreler, “lipidler” adı verilen protein ve yağlı maddeler bakımından zengindir. Oligodendrogliom, primer beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Karışık glioma: Karışık tümör birden fazla glial hücre tipi ile meydana gelir. Karışık gliomlar, primer beyin tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluştururlar.
 • Ependimom: Ependimom genelde CSF yapılan ve depolanan beyin geçitlerinde başlar, “ependimal” olarak adlandırılır. Yetişkinlerde daha sık omurgada oluşur ve miksopapiller alt tipte olma eğilimindedir. Ependimom, primer beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Beyin sapı gliomu: Beyin sapı gliomu, beyin sapındaki glial hücrelerde başlar.

Glioma Olmayan Tümörler

Aşağıdaki bölüm glioma olmayan tümörleri kapsar. Glial veya destekleyici doku olmayan beyin hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. Glioma olmayan tümör türleri şunlardır:

 • Meningiom (menenjioma): Meningiom, tüm primer beyin tümörlerinin yaklaşık %35’ini oluşturur, en sık görülen primer beyin tümörüdür. Meninkslerde başlar ve çoğunlukla kanserli değildir. Eğer beyin veya omurilikte büyür ve baskı yaparsa ya da beyin dokusu içinde büyürse, menenjiom ciddi belirtilere neden olabilir.
 • Epifiz Bezi ve Hipofiz Bezi Tümörleri: Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %14’ü epifiz bezi ve hipofiz bezinde yer almaktadır.
 • Birincil (primer) MSS lenfoması: Lenfoma, lenfatik sistemde başlayan bir kanser türüdür. Birincil MSS (merkezi sinir sistemi) lenfoması beyinde başlar; omurilik sıvısı ve göze yayılabilir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Medulloblastom: Medulloblastom beyincikte granül hücrelerde başlar. En sık çocuklarda görülür ve genellikle kanser merkezi sinir sistemine yayılır. Medulloblastom tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %2’sini oluşturur.
 • Kraniyofarenjiyom: Beynin tabanınınyakınında bulunan hipofiz bezinin yakınında başlayan iyi huylu bir tümördür. Bu tümörler nadir görülür ve tüm beyin tümörlerinin %1’inden daha azını oluşturur.
 • Akustik Schwannom: Akustik schwannoma ayrıca “akustik nöroma” veya “vestibüler schwannoma” olarak adlandırılır. Denge kontrolü sağlayan iç kulakta bir sinir olan vestibüler sinirde başlar ve nadir görülen bir tümördür.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.