Böbrek Kanseri Tedavisi Hakkında Detaylı Bilgiler

Kanser tedavi seçenekleri ve önerileri; kanserin tipi ve evresi, olası yan etkiler, hastanın genel sağlığı ve tercihleri gibi faktörlere bağlıdır. Semptom ve yan etkilerin tedavisi, kanser bakımının önemli bir kısmını içerir.

Böbrek Kanseri Tedavi Seçenekleri

Böbrek kanseri en sık ameliyat, hedefe yönelik tedaviler ve/veya immünoterapi ile tedavi edilir. Kemoterapi ve radyoterapi bazen kullanılır. Böbrek kanseri vücudun diğer kısımlarına yayılmış olan; yani metastatik böbrek kanseri olan hastalarda genellikle birbiri ardına verilen birden fazla tedavi seçeneği içerir. Bu tedavi seçeneklerinin açıklamaları aşağıda listelenmiştir.

a) Aktif Sürveyans

Bazen doktor tümörü yakında takip etmeyi önerebilir ve hastalığın kötüye gittiğine dair kanıt bekleyerek etkin, aktif tedaviye başlamayı tavsiye edebilir. Bu yaklaşım aktif sürveyans ya da aktif gözetim olarak adlandırılır. Genellikle küçük tümörü olan yaşlı yetişkinlerde ve kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı veya akciğer hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları için tavsiye edilir.

b) Ameliyat

Böbrek kanseri ameliyatı; tümörün ve çevresindeki bazı sağlıklı dokunun çıkarılmasını içeren bir cerrahi operasyon türüdür. Eğer kanser böbreğin ötesine yayılmamışsa, ameliyatla böbreğin tümü veya bir kısmı kaldırılabilir. Muhtemelen yakın lenf düğümleri ve dokuların da kaldırılması gerekli olabilir.

Böbrek kanseri için kullanılan cerrahi seçenekler aşağıda listelenmiştir:

Radikal Nefrektomi: Tümör, tüm böbrek ve çevre dokuların kaldırılması cerrahi prosedürdür. Yakındaki doku ve lenf düğümleri hastalıktan ekilenmişse, radikal nefrektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapılır. Lenf nodu diseksiyonu sırasında, kanserden etkilenen lenf düğümleri çıkarılır. Kanser adrenal bezi veya yakındaki kan damarlarına yayılmışsa; cerrah bu prosedür sırasında adrenal bezini (adrenalektomi prosedürü) ve kan damaları parçalarını kaldırabilir. Radikal nefrektomi genellikle kalan küçük sağlıklı doku olduğunda büyük bir tümör tedavisi için tavsiye edilir.

Parsiyel Nefrektomi: Tümörün cerrahi olarak çıkarılması prosedürüdür. Bu tür bir ameliyat böbrek fonksiyonlarını korur ve ameliyat sonrası kronik böbrek hastalığına yakalanma riskini azaltır. Araştırmalar, teknik olarak mümkün olduğunda parsiyel nefrektomi prosedürünün T1 tümörler için etkili olduğunu göstermiştir.

Laparoskopik ve Robotik Cerrahi: Laparoskopik cerrahi sırasında, cerrah karında büyük bir kesi yerine daha küçük birkaç küçük kesi yapar. Cerrah daha sonra böbreği tamamen kaldırmak ya da kısmi nefrektomi gerçekleştirmek için anahtar deliği kesiler içine teleskopik ekipman ekler. Bazen, cerrah operasyonu gerçekleştirmek için robotik araçlar kullanabilir. Bu ameliyat daha uzun sürebilir; ama daha az ağrılı ve daha hızlı bir iyileşme ile ilişkili olabilir. Laparoskopik ve robotik yaklaşımlar özel eğitim gerektirir.

Bazen, hastanın genel sağlığı veya tümörün karakteristiği nedeniyle ameliyat önerilmez. Bunun yerine aşağıdaki prosedürler tavsiye edilebilir:

  • Radyofrekans Ablasyon: Tümörün içine bir elektrik akımı ile kanser hücrelerini yok etmeleri için eklenen bir iğne kullanımı prosedürüdür. Prosedür bir radyolog ve ürolog tarafından yapılır. Hastaya sedasyon ve bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi
  • Kriyoablasyon: Ayrıca kriyoterapi olarak adlandırılır. Küçük bir kesi ile yerleştirilen metal bir prob ile kanser hücrelerinin dondurulması prosedürüdür. Metal prob kanserli dokuya BT taraması ve ultrason rehberliğinde yerleştirilir. Bu prosedürde birkaç saat için genel anestezi Bu tedavi yöntemi hakkında araştırmalar devam etmektedir.

c) Hedefe Yönelik Tedavi

Kanserin belirli genleri, proteinler ya da kanserin büyüme ve hayatta kalmasına katkıda bulunan doku ortamını hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu böbrek kanseri tedavisi yönteminde sağlıklı hücrelere hasar sınırlanarak, kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılması engellenir. Bu ilaçlar böbrek kanseri tedavisinde daha da önem kazanmaktadır.

Son çalışmalar, tüm tümörlerin aynı hedefleri olmadığını göstermektedir. Birçok araştırma çalışmaları, spesifik moleküler hedefleri ve bunlara yönelik yeni tedaviler hakkında daha fazla bilgi edinmeye yönelik devam etmektedir.

  • Anti-anjiyogenez Tedavi: Bu tür tedavide yeni kan damarlarının yapılması sürecinde anjiogenezisi durdurulmasına odaklanır. Çünkü bir tümör büyüme ve yayılması için kan damarları tarafından besine ihtiyaç duyar. Anti-anjiyogenez tedavilerin amacı tümörü aç bırakmaktır.
  • Tirozin Kinaz İnhibitörleri: Berrak hücreli böbrek kanseri, VHL geni mutasyonuna sahiptir. Bu gen vasküler endotelyal büyüme faktörü olarak bilinen belirli bir proteini çok fazla hale getirerek kansere neden olur. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), yeni kan damarlarının oluşumunu kontrol eder.
  • mTOR İnhibitörleri: Bu tedavide kullanılan ilaçlar, böbrek kanserin hücrelerinin büyümesine yardımcı olan belirli proteinleri hedefler.

d) İmmünoterapi

İmmünoterapi; biyoterapi olarak da adlandırılır ve kanserle savaşmak için vücudun doğal savunmasını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Böbrek kanseri tedavisinde immünoterapi için kullanılan ilaçlara yönelik araştırmalar ve çalışmalar devam etmektedir.

e) Radyoterapi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili x-ışınları veya diğer parçacıkların kullanılmasıdır. Radyoterapi, böbrek kanseri için birincil tedavi olarak etkili değildir. Çok nadiren tek başına böbrek kanseri tedavisinde kullanılır. Radyoterapi yalnızca ameliyat olması mümkün olmayan hastalarda kullanılır. Bu durumda bile, sadece kanserin yayıldığı alanlara kullanılır. Primer böbrek tümörüne kullanılmaz. Çoğu zaman, radyoterapi kanser yayıldığında kemik ağrısı ve beyin şişliği gibi semptomları hafifletmek için kullanılır.

Böbrek kanserinde radyoterapinin yan etkileri; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları, mide sorunları ve gevşek bağırsak hareketleri içerebilir. İnternal radyoterapi yan etkileri; kanama, enfeksiyon ve yakın doku hasarına neden olabilir.

f) Kemoterapi

Kemoterapi, kanser türlerinin çoğunun tedavi edilmesinde yararlı olsa da, böbrek kanseri genellikle kemoterapiye karşı dirençlidir. Ancak, araştırmacılar yeni ilaçlar ve ilaçların yeni kombinasyonları üzerine çalışmalarını sürdürmekteler.

Ürotelyal karsinom olarak adlandırılan transizyonel hücreli karsinom ve Wilms tümörünün kemoterapi ile daha başarılı bir şekilde tedavi olması muhtemeldir.

Metastatik Böbrek Kanseri

Kanser vücudun başka bir bölümüne yayılmışsa, metastatik kanser denir. Böbrek kanserinin en yaygın yayıldığı yer akciğerlerdir. Ama aynı zamanda, lenf düğümleri, kemik, karaciğer, beyin, deri ve vücudun diğer alanlarına yayılabilir.

Akciğer gibi vücudun belirli spesifik bir kısmına yayılan böbrek kanseri için; ameliyatla kanseri tamamen kaldırmak mümkün olabilir. Kanser böbrek ötesinde birçok alana yayılmışsa, tedavi edilmesi daha zordur.

Sağlık ekibi, birkaç tedaviyi bir arada içeren bir tedavi planı önerebilir. Şu anda, metastatik böbrek kanseri için en etkili tedavi hedefe yönelik tedavidir. Tümörün büyümesini yavaşlatır ve kan damarı oluşumunu engeller.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.