Karsinoid Tümör Tanısı Nasıl Olur?

Doktorlar, tümör tanısı ve metastaz olarak da adlandırılan tümörün vücudun başka bir kısmına yayılıp yayılmadığını öğrenmek amacıyla birçok test kullanırlar. Bazı tanı testleri, tedavinin ne kadar etkili olabileceğini belirleyebilir. Çoğu tümör türü için biyopsi yapılması kesin kanser teşhisinin tek yoludur. Eğer biyopsi yapılması mümkün değilse, doktorun tanı koymasına yardımcı olabilecek diğer testler kullanılabilir. Görüntüleme testleri ise kanserin yayılıp yayılmadığını öğrenmek amacıyla kullanılabilir.

Karsinoid Tümör Teşhisi

Aşağıdaki liste, karsinoid tümör teşhisi için mevcut seçenekleri açıklanmaktadır ve listelenen tüm testler her kişi için kullanılamaz. Doktorunuz bir tanı testi seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurur:

  • Yaş ve sağlık durumu
  • Şüpheli tümör tipi
  • Belirtiler ve bulgular
  • Önceki test sonuçları

Çoğu karsinoid tümörü, bireylere yapılan başka tıbbi prosedürler veya röntgen sonrasında beklenmedik bir şekilde teşhis edilir. Örneğin; apendiksteki pek çok karsinoid tümör apandis ameliyatı sırasında bulunmaktadır. Mide ve onikiparmak bağırsağı karsinoid tümörleri, genellikle endoskopi sırasında bulunur. Eğer doktor, karsinoid tümörlerinden şüphelenirse, tam bir tıbbi durum ve aile öyküsü isteyecektir ve tam bir fizik muayene gerçekleştirecektir. Buna ek olarak, aşağıdaki tanı testleri karsinoid tümör teşhisi için kullanılabilir:

Kan/idrar testleri: Doktor, hormonlar ve diğer maddelerin anormal düzeylerini kontrol etmek amacıyla kan ve idrar örneklerine ihtiyaç duyabilirler. İdrar testleri 5-HİAA miktarını kontrol eder. Serotonin düzeyleri ölçümleri de alınmış olabilir. Doktorunuzun tek başına idrar testi ile de karsinoid tümörünü teşhis etmesi mümkün olabilir. Kromogranin-A ölçümü için kan testi serum serotonin düzeyi değişiklikleri için gerekebilir ve bir kromogranin-A testi gibi yararlı olmayabilir.

Biyopsi: Mikroskop altında incelenmesi için küçük bir miktar doku örneği kaldırılır ve tümör teşhisi yapılır.

Tümörün moleküler testi: Doktorunuz tümör örneği üzerinde tümöre özgü belirli bir gen, protein ve diğer faktörleri belirlemek için laboratuvar testleri önerebilir. Bu testlerin sonuçları, tedavi seçeneklerini belirler ve hedefe yönelik tedavi de bu seçenekler arasındadır.

Endoskopi: Bu test ile doktor endoskop denilen ince, ışıklı, esnek tüp kullanır ve üst sindirim sistemi astarını görmesini sağlar. Kolonoskopi ise anüs yoluyla kolon içine yerleştirilen endoskop türüdür. Sindirim sistemi alt bölümünde bir tümör teşhis etmek amacıyla kullanılabilir.

Endoskopik ultrason: Endoskopik ultrason genişlemiş lenf düğümlerini gösterebilir; doktorun tümörü bulmasına ya da hastalığın evresini anlamaya yardımcı olabilir.

Kemik taraması: Kemik taraması prosedüründe kemiklerin içini görüntülemek için radyoaktif izleyici kullanır.

Röntgen: Örneğin, göğüs röntgeni akciğerlerde bir karsinoid tümörü olup olmadığını değerlendirmek için gerekebilir.

Baryum grafisi: Baryum; x-ray üzerinde anormallikleri görmeyi daha kolay hale getirir. Eğer bir anormallik varsa, endoskopik biyopside kanser tanısı koymada yardımcı olabilir. Kalın bağırsağın iç yüzeyini göstermesi için röntgen öncesinde baryum enema verilebilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) tarama: BT taraması, tümör boyutunu ölçmek için de kullanılabilir. Ayrıca, bir BT taraması tümörün karaciğere yayılmış olup olmadığını görmek ve retroperitoneal lenf bezlerinde bir karsinoid tümör tespit etmek amacıyla kullanılabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): MRG, vücudun ayrıntılı görüntülerini elde etmek amacıyla kullanılır. Ayrıca tümör boyutunu ölçmek için de kullanılabilir.

Radyonüklid tarama: Bu test sırasında, karsinoid tümörlerini çeken radyoaktif hormon benzeri bir madde küçük bir miktarda hastanın damar içine enjekte edilir. Özel bir kamera daha sonra radyoaktivitenin vücutta nerede biriktiğini göstermek için kullanılır. Bu prosedür, karsinoid tümörün nereye yayıldığını, özellikle karaciğere yayılmışsa bulunduğu yeri belirlemek için yararlıdır.

Pozitron emisyon tomografisi (PET): PET taraması, organ ve vücut içindeki dokuların resimlerini oluşturmak amacıyla kullanılan bir tanı yöntemidir. Ancak, karsinoid tümör genellikle çok yavaş büyür. Bu nedenle de PET taraması diğer tanı testleri kadar yararlı olmayabilir.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.