Karsinoid Tümör Tedavisi Hakkında Bilgiler

Karsinoid Tümör Tedavi Seçenekleri

Karsinoid tümör için en yaygın tedavi seçenekleri açıklamaları ile aşağıda listelenmiştir. Gastrointestinal karsinoid tümör için tedavi seçenekleri de aşağıda verilmiştir. Tedavi seçenekleri ve öneriler çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörlere kanserin olası yan etkileri, hastanın tercihleri, genel sağlığı, kanseri türü ve evresi örnek verilebilir. Bakım planınız ayrıca kanser bakım planının önemli bir parçası olan semptomlar ve yan etkilerin kontrol altına alınmasını içerebilir.

a) Ameliyat

Cerrahi operasyon sırasında tümör ve çevreleyen bazı sağlıklı doku çıkarılır. Bütünüyle tümörün tamamının çıkarılması mümkün olduğunda standart tedavidir ve birçok karsinoid tümör başarılı bir şekilde tek başına cerrahi ile tedavi edilir. Cerrah, genellikle, negatif kenar boşluklarını bırakmak umuduyla tümörü çevreleyen bazı dokuyu kaldıracaktır. Bu da sağlıklı dokuda kanser izine rastlanmaması anlamına gelir.

Tümörün tamamen çıkarılması mümkün olmadığı durumlarda, genellikle debulking cerrahisi (tümör hacmini azaltma) tavsiye edilir. Debulking ameliyatı mümkün olduğunca tümörün kaldırması ve belirtilerin bazılarının rahatlatılmasını sağlayabilir.

Karsinoid sendromu gelişen kişiler ameliyat esnasında karsinoid krizi yaşanması riski altındadırlar. Karsinoid krizi kaynaklı büyük komplikasyonları önlemek için, anestezi ekibinin vaktinde bu riskin farkında olması önemlidir. Böylece semptomları kontrol altına alabilecek için oktreotid olabilir.

Önceden belirli operasyonun olası yan etkileri hakkında sağlık ekibi ile konuşunuz.

Gastrointestinal Karsinoid Tümör İçin Ameliyat Seçenekleri

 1. Lokal eksizyon: Bu operasyon sırasında, cerrah tümörü ve çevreleyen bazı sağlıklı dokuyu kaldırır. Çoğu lokalize tümörler cerrahi bir deri bir kesi yoluyla kaldırılabilir. Ama rektal karsinoid tümörü, anüs yoluyla uzaklaştırılabilir. Diğer gastrointestinalL karsinoid tümörler bazen bir endoskop kullanılarak kaldırılabilir.
 2. Elektrofulgurasyon (radyofrekans ablasyon (RFA)): Bu tedavi, bir elektrik akımı ile tümörün ısıtılarak yok edilmesidir. Bazen rektal karsinoid tümörler için tavsiye edilir.
 3. Segmental kolon rezeksiyonu veya Hemikolektomi: Bu cerrahi sırasında, kolonun üçte biri ila yarısı, bunun yanı sıra yakın kan damarları ve lenf düğümleri çıkarılır.
 4. Aşağı (low) anterior rezeksiyon: Bu ameliyat sırasında, rektum üst kısmının bir bölümü çıkarılır.
 5. Abdominoperineal rezeksiyon: Bu ameliyat rektum alt kısmında yer alan büyük bir tümör için kullanılır. Ameliyat sırasında, cerrah anüs, rektum ve kolonun bir kısmını kaldırır. Ameliyattan sonra, bir kolostomi vücudun dışına atık taşımak için oluşturulmuş olabilir. Kolostomi, vücudun dışına kolondan bir açıklıktır.

Karaciğere Yayılan Kanser Tedavisi Prosedürleri

 1. Karaciğer rezeksiyonu: Bu işlem, karaciğer metastazı alanlarını ortadan kaldırır. Bu ameliyatın amacı, kanseri ortadan kaldırmak değildir. Ancak genellikle karsinoid sendromun semptomlarını azaltmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur.
 2. Karaciğer nakli (transplantasyonu): Karaciğer nakli nadiren karsinoid tümörü için bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Ancak karaciğerde başlayan karsinoid tümörü olan genç hastalara yardımcı olabilir.
 3. İntratumoral etanol enjeksiyonu: Bu işlem sırasında, tümörün yayıldığı alanların içine bir iğne yönlendirmek için BT (bilgisayarlı tomografi) taraması kullanılır. Bu alanlar daha sonra iğne ile konsantre alkol enjekte edilerek yok edilir. Aynı zamanda likit nitrojen de iğneyi soğutmak ve dondurarak hücreleri yok etmek amacıyla kullanılabilir. Bu yöntemler özellikle klasik cerrahi operasyonların gerçekleşmesi zor ya da imkansız olduğunda yararlıdır.
 4. Hepatik arter oklüzyonu (tıkanıklığı) veya embolizasyonu: Bu prosedürler, tümöre yol açan kan damarlarının kapatılması suretiyle, tümör kan temini engeller. Hepatik arter embolizasyonu ile birlikte kemoterapi etkinliği henüz açık değildir ve üzerinde çalışmalara devam edilmektedir. Bu tedavi ciddi yan etkilere neden olabilir ve sadece diğer tedavi seçenekleri çalışmadığı zaman kabul edilir.

Akciğer Karsinoid Tümör için Ameliyat Seçenekleri

 1. Sleeve rezeksiyon: Tümör ameliyatla tümörün üstünde ve altında hava yolu parçaları ile birlikte kaldırılır. Havayolu sonra yeniden bağlanır.
 2. Kama (Wedge) rezeksiyon: Bu cerrahi operasyon sırasında, akciğerden küçük bir kama şeklinde bir parça çıkarılır. Bu ameliyat eğer tümör çok küçükse kullanılır.
 3. Lobektomi: Bu ameliyat sırasında, akciğerin bir lobunun tamamı çıkarılır. Bu ameliyat genellikle tümörün büyüklüğü ve/veya konumu nedeniyle sleeve rezeksiyon mümkün değilse kullanılır.
 4. Pnömonektomi: Bu operasyon sırasında, bütün bir akciğer kaldırılır.
 5. Lenf nodu diseksiyonu: Akciğerlere yakın lenf nodlarının çıkarılması ayrıca akciğer karsinoid tümörü ameliyatı sırasında yaygındır. Lenf düğümlerinin kaldırılması, karsinoid tümörünün diğer organlara yayılma riskini azaltır.

b) Radyoterapi

Karsinoid tümör için en yaygın radyoterapi türü eksternal-ışın radyasyon (vücut dışındaki bir makineden verilen radyasyon) tedavisidir. En sık kemiğe yayılan kanser için palyatif bakımın bir parçası olarak ortaya çıkan ağrı gibi semptomları rahatlamak için kullanılır.

Radyoterapinin ikinci tipi, iç (dahili) radyasyon ya da brakiterapidir.

Radyoterapi gören hastalar tedavi sırasında yorgunluk yaşayabilirler ve tedavi alan bölge kırmızı ve kuru hale gelebilir. Göğüs veya boyuna radyasyon tedavisi; kuru boğaz ağrısı ya da kuru öksürüğe neden olabilir. Bazı hastalarda radyoterapi sırasında nefes darlığı olabilir.

c) Kemoterapi

Karsinoid tümör için kemoterapi en sık tümör diğer organlara yayıldığında ya da ciddi belirtilere sebep olduğunda kullanılır. Karsinoid tümör genellikle tek başına kemoterapiye yanıt vermez ve diğer tedaviler gerekli olabilir.

Kemoterapinin yan etkileri birey ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, saç dökülmesi, iştah kaybı ve ishal gibi yan etkiler içerebilir.

d) İmmünoterapi

Alfa-interferon ve oktreotid gibi immünoterapi, karsinoid tümörü küçültebilir veya büyümesini durdurabilir. Bu tedaviler, kanser hücrelerinin yüzeyindeki proteinleri değiştirerek çalışır ve onların büyümesini yavaşlatır. Ayrıca hormonların üretimini kontrol ederek semptomların tedavisinde kullanılır.

e) Hedeflenmiş Tedavi

Karsinoid tümörler için, hedefe yönelik tedaviler klinik çalışmalarda araştırılmaktadır.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.