Kanser Çeşitleri

A’dan Z’ye kanser tipleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Beyin tümörlerine (beyin kanseri de denebilir) beyindeki hücrelerin kontrolden çıkması neden olur. Hücre sayısı arttıkça bir tümöre dönüşürler. Birçok tipte...
Beyin metastazları, vücudun bir yerinden beyne yayılmış kanserdir. Beyne giden ve bir tümör oluşturan akciğer kanseri hücreleri beyin metastazlarıdır. Beyin...
Beyin tümörleri, beyninizdeki hücreler kontrolden çıkmaya başladığında ortaya çıkar. Beyin tümörleri iyi huylu (kanser değil) veya kötü huylu (kanser) olabilir....
Kolorektal kanserlerin yaklaşık %10 ila %15’i ailelerden gelen genetik anormalliklerden kaynaklanabilir. Bilinen iki ana kalıtsal hastalık türü vardır: ailesel adenomatöz...
Adrenal bezler, böbreklerin her birinin üstüne oturan iki bezdir. Adrenal bezler medulla ve korteks olmak üzere iki kısımdan oluşur. Adrenal...
Cilt kanseri genellikle en sık rastlanan kanser türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Erken teşhis oranı diğer kanser türlerine göre daha...
“Karsinoid tümör” terimi, tümörü kanserli olarak tanımlamak isteyen bir bilim adamı olan Siegfried Oberndorfer tarafından 1907’de icat edildi. Metastaz yapma...
Meme terimi, memelerle, özellikle de memedeki süt bezleriyle ilgilidir. Memeli kelimesi meme kelimesinden türemiştir ve yavrularını anne süt bezleri yoluyla...
Prostat bezi kanseri dünya genelinde erkek cinsiyetinin en yaygın ikinci kanser hastalığıdır. Yapılan son araştırmalarda dünyada 900.000 hastaya prostat bezi...
Meme kanseri günümüzde özellikle bayanlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Erkeklerde ise nadir olarak rastlanır. Meme kanseri teşhisinde, çoğu kadın...
Başlangıçta, meme kanserinin herhangi bir fark edilir derecede belirtisi olmayabilir. Belirtileirni kendi başınıza, gözlemlerinize dayanarak hissedebileceğiniz gibi, muayene esnasında da...
Böbrek Kanseri Böbrek kanseri, hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen en yaygın 10 kanser türünden biridir. Kanser, vücuttaki hücrelerin kontrol...
Böbrek kanserinin erken evresinde genellikle herhangi bir belirti veya semptom görülmez. Böbrek kanseri belirtilerinin çoğu kanserli olmayan böbrek ya da...
Li-Fraumeni Sendromu Ne Demek? Li-Fraumeni Sendromu (LFS), ilk olarak 1969’da Dr Frederick Li ve Joseph Fraumeni tarafından bildirilen kalıtsal bir...
Ependimom Ne Demek? “Ependimom nedir?” Çocukluk çağı ependimomları bir çeşit beyin tümörüdür. Bir tümör sağlıklı hücreler değiştiğinde başlar ve kontrol...
Lösemi, kan kanseridir. Lösemi, sağlıklı kan hücreleri değiştikçe ve kontrol dışı kalırsa başlar. Akut miyeloid lösemi (AML) normal olarak sağlıklı...
Kraniyofarenjiyom Ne Demek? Kraniofarenjiyoma, merkezi sinir sistemi (MSS) tümörü türüdür. Bir tümör kötü huylu ya da iyi huylu olabilir. Kanserli...
Lösemi, kan kanseridir. Lösemi, sağlıklı kan hücreleri değiştikçe başlar ve kontrol dışı kalır. Akut lenfositik lösemi (ALL), olgunlaşmamış (immature)lenfositlerin bir...
Akut lenfositik lösemili insanlar aşağıdaki semptomları veya işaretleri görebilirler. Bazen bu hastalığa sahip insanlar bu değişikliklerin hiçbirine sahip değildir. Veya,...
Hipofiz bezi, beynin yakınında bulunan küçük bir bezdir. “Pitüiter bez” olarak da bilinir. Bu bez pek çok vücut fonksiyonlarını etkileyen...
Hipofiz bezi tümörü olan insanlar aşağıdaki semptomları veya işaretleri görebilirler. Bazen, bir hipofiz bezi tümörü olan insanlarda bu değişikliklerin hiçbirine...
Her insanda omurganın her iki yanında belinin üzerinde yer alan 2 adet böbrek vardır. Bu kızıl kahverengi, fasulye biçimli organlar...
Wilms tümörü olan çocuklarda aşağıdaki semptomları veya işaretleri görülebilir. Bazen, Wilms tümörü olan çocuklarda bu değişikliklerin hiçbirine rastlanmaz. Veya, semptomların...
Safra yolu kanseri; safra kanalları sisteminin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kanser, safra yollarında başladığı lokalizasyona göre 3 tipe ayrılır....
Distal safra kanalları kanserleri, safra kanallarının alt yarısında karaciğer dışında başlar. Safra yolu kanseri, kolanjiokarsinom olarak da adlandırılır. Distal safra...
Tükürük bezi kanseri, baş ve boyun bölgesinde, baş-boyun kanseri olarak adlandırılan 5 ana kanser çeşidinden biridir. Kanser, sağlıklı hücreler değiştiğinde...
Tükürük bezi kanseri olan insanlar aşağıdaki semptomları veya işaretleri görebilirler. Bazen, tükrük bezi kanseri olan kişilerin bu değişikliklerin hiçbirine sahip...
Kolanjiokarsinom, safra yolları kanseri tıbbi terimidir. Safra kanalı karaciğerden ince bağırsağa safra taşır. Kolanjiokarsinomların yaklaşık %95’i histolojik şekilde (tümör hücreleri...
Sarkom, vücudun herhangi bir yerinde (kemik veya yumuşak doku gibi) başlayabilir. %50 bir kol ya da bacaktan başlar. %40 gövde...
Sarkomlu kişiler aşağıdaki semptomları veya işaretleri görebilirler. Bazen, sarkomlu insanlarda bu değişikliklerin hiçbirine rastlanmaz. Veya, semptomların nedeni kanser olmayan başka...