Li-Fraumeni Sendromu Nedir? Nedenleri Ve Tanısı

Li-Fraumeni Sendromu Ne Demek?

Li-Fraumeni Sendromu (LFS), ilk olarak 1969’da Dr Frederick Li ve Joseph Fraumeni tarafından bildirilen kalıtsal bir kanser yatkınlık sendromudur. Bunların dikkatini çeken, etkilenen ailelerde bulunan geniş çaplı kanser türleri, birkaç kuşak boyunca kansere yakalanma riski daha yüksektir ve kanser tanısının nispeten erken yaşları, 30 yaşından önce kanser teşhisi konmuş olan kişilerin yaklaşık yarısıdır.

Li-Fraumeni Sendromu olan ailelerde bulunan en yaygın kanser türleri arasında, osteosarkom (kemik kanseri), yumuşak doku sarkoması, akut lösemi, meme kanseri, beyin kanseri ve adrenal kortikal tümörler bulunur. Melanom için artmış risk, bir böbrek kanseri olan Wilms tümörü ve mide, kolon, pankreas, özofagus, akciğer ve gonadal germ hücrelerinin (cinsiyet organları) kanserleri de bildirilmiştir.

Li-Fraumeni Sendromu Neden Olur?

Li-Fraumeni Sendromu kalıtsal bir genetik durumdur. Bu, kanser riskinin bir ailede nesilden nesile geçebileceği anlamına gelir. Bu durum en sık olarak, p53 olarak adlandırılan bir proteinin genetik planı olan TP53 olarak adlandırılan bir gendeki bir mutasyondan (değişiklik) kaynaklanır. Mutasyon, genin doğru şekilde işlev görmesini engeller. LFS olan ailelerin yaklaşık %70’inde TP53 geni mutasyona sahip olacaktır.

TP53 genindeki mutasyonlar, Tanım 1 ile Li-Fraumeni benzeri Sendromu olan (LFL) ailelerin %22’sinde ve Tanım 2’de LFL olan ailelerin %8’inde bulunur.

Li-Fraumeni Sendromlı bazı ailelerde CHEK2 olarak adlandırılan başka bir gende mutasyonlar bulunmuştur. TP53 mutasyonları ve CHEK2 mutasyonları olan ailelerde kanser risklerinin aynı olup olmadığı bilinmemektedir. Bununla birlikte, çoklu gen panel testindeki artışla birlikte, CHEK2 mutasyonlarının birçok taşıyıcısı, çoğu aile hikayesinde LFS’den çok daha az kanser insidansı ile belirlenmektedir. LFS ve LFL ile ilişkili diğer genleri tanımlamak için araştırma devam etmektedir.

Li-Fraumeni Sendromu Nasıl Kalıtsaldır?

Normal olarak, her bir hücrenin her bir genin 2 kopyası vardır; 1 anneden miras ve 1 babadan miras alınmış. LFS otozomal dominant kalıtım paterni izler. Bu, bir mutasyonun TP53 geninin 2 kopyasından sadece birinde gerçekleşse bile, bu kişinin LFS’ye sahip olacağı anlamına gelir.

LFS olan çoğu insan TP53’in 1 normal kopyasına ve TP53’in 1 mutasyona uğramış (değiştirilmiş) kopyasına sahiptir, çoğu kez TP53’ün mutasyona uğramış kopyasını LFS’den de etkilenen bir ebeveynden miras almış olmalarıdır. Bununla birlikte, LFS’li kişilerin %25’inin herhangi bir aile öyküsünün olmadığı; TP53 geninde de novo (yeni) mutasyonları vardır. Bir kişinin mutasyon geçirip geçirmediğine veya mutasyonun bir kişide ilk defa meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın, bu kişinin TP53 geninin normal kopyasının %50’sini geçme riski ve %50’sinin çocuğuna gen. Bir mutasyona sahip bir erkek, kız kardeşi veya ebeveyni de aynı mutasyona sahip olma riski %50’dir.

Li-Fraumeni Sendromu Ne Kadar Yaygın?

Li-Fraumeni Sendromu nadirdir, fakat Chompret Kriterlerinin tanıtımıyla  LFS’li daha fazla aile tespit edilmiştir. Daha önce dünya çapında LFS ile 400’den az aileye tanı konulduğu tahmin edildi. Şimdi, LFS’nin 20.000’de 1 ile 5 ile 1 arasında olduğu düşünülmektedir.

Kalıtsal kanserin test edilmesi, çok genli panelleri kapsayacak şekilde genişledikçe, LFS gibi sendromların klasik tanımı değişebilir. Bazı kişiler TP53 ve CHEK2 geninde bir mutasyona sahip olabilir, ancak LFS için aşağıda listelenen kriterlerden herhangi birini karşılamamaktadır. Bu insanların kanser gelişme için aynı risklere sahip olup olmayacağı bilinmemektedir.

Li-Fraumeni Sendromu Nasıl Teşhis Edilir?

Klasik Li-Fraumeni Sendromu, bir kişi aşağıdaki kriterlere sahip olduğunda teşhis edilir:

  • 45 yaşından önce teşhis edilen bir sarkom
  • 45 yaşından önce herhangi bir kansere yakalanan ebeveyn, kardeş veya çocuk anlamına gelen birinci derece akraba olması
  • Bir birinci derece akraba veya ikinci derece akraba, bir büyükbaba, teyze, amca, yeğen veya torun, herhangi bir yaşta 45 yaşından önce herhangi bir kanser veya herhangi bir yaşta bir sarkom olması

LFS İle İlişkili Tahmini Kanser Riskleri Nelerdir?

LFS olan bir kişinin herhangi bir kanser tipine yakalanması için yaşam boyu risk %90’dır. Bu kanserlerin yaklaşık %50’si 30 yaşından önce teşhis edilir. Daha önce bir kanser teşhisi konmuş TP53 geni mutasyonuna sahip 200 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, %15’i ikinci bir kanser geliştir, %4’ü üçüncü bir kanser gelişir ve %2’si dördüncü bir kanser gelişir. Ancak, LFS’li bazı insanlarda asla kanser gelişmeyebilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.