Meme Kanseri Nedir? Detaylı Bilgiler

Sağlıklı meme hücrelerinde değişiklik olması ve bu hücrelerin anormal şekilde kontrolsüz büyümesi ile birlikte “tümör” adı verilen bir kitle oluşur. Tümör, kanserli veya iyi huylu (benign) olabilir. Kanserli tümör kötü huylu (malign) ise, büyüyebilir ve vücudun diğer bölgelerine de yayılabilir, anlamına gelir. İyi huylu tümör de büyüyebilir, ancak yayılacak anlamına gelmez.

Kanser vücudun diğer kısımlarında büyüğünde ya da meme kanseri hücreleri kan damarları ve/veya lenf damarları yoluyla vücudun diğer bölgelerine taşındığı zaman meme kanseri yayılır. Buna “metastaz” denilmektedir. Meme kanseri en sık bölgesel lenf düğümlerine yayılır. Bölgesel lenf nodları koltuk altında, boyunda, göğüs kemiği altında ya da sadece köprücük kemiği üstünde bulunur. Kanser vücutta en sık kemik, akciğer ve karaciğere yayılır. Daha az sıklıkta, meme kanseri beyne yayılabilir. Kanser ilk tedaviden sonra geri gelirse, yani nüksederse; meme ve/veya bölgesel lenf nodlarında lokal olarak tekrarlayabilir. Ayrıca vücudun başka bir yerinde nüksedebilir.

Meme Kanseri Türleri

Çoğu meme kanseri, kanallarda ve lobüllerde başlar. En yaygın iki meme kanseri çeşitleri; duktal karsinom veya lobüler karsinomdur.

a) Duktal Karsinom: Bu kanserler süt kanallarını kaplayan hücrelerde başlar ve meme kanserlerinin çoğunluğunu oluştur.

 • Duktal karsinoma in situ (DKİS): Sadece kanal içinde bulunan, yayılma göstermeyen bir ön kanserdir.
 • İnvaziv veya infiltratif duktal karsinoma: Kanalın dışına yayılmış invaziv kanser türüdür.

b) Lobüler Karsinom: Lobüllerde başlayan kanser türüdür.

 • Lobüler karsinoma in situ (LCIS): LCIS sadece lobüllerde yer almaktadır. LCIS kanser olarak kabul edilmez. Ancak göğsün birinde LCIS olması, gelecekte iki göğüste de invaziv meme kanseri gelişimi için bir risk faktörü olabilir.
 • İnvaziv veya infiltratif lobüler karsinoma: Lobül dışına yayılmış invaziv kanser türüdür.

Meme kanserinin daha az yaygın türleri şunlardır:

 • Medüller
 • Müsinöz
 • Tübüler
 • Metaplastik
 • Papiller
 • İnflamatuvar meme kanseri (İMK); tüm meme kanseri vakalarının %1 ila %5’ini oluşturur ve daha hızlı büyüyen bir kanser türüdür.
 • Paget hastalığı; meme kanalları içinde başlayan bir kanser türüdür. Genellikle “in situ” olmasına rağmen, invasif kanser de olabilir.

Meme Kanseri Alt Türleri:

Meme kanseri genellikle hastalığın 3 alt türünden oluşur. Kanser hücresi dışındaki özel reseptörler, meme kanseri alt türünü belirlemeye yardımcı olur:

 • Hormon reseptörü pozitif: Östrojen reseptörlerini (ER) ve progesteron reseptörlerini (PR) ifade eden meme kanserlerine “hormon reseptör pozitif” denir. Bu kanserler östrojen ve/veya progesteron hormonlarının büyümesine bağlı olabilir. Hormon reseptörü pozitif kanserleri, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak postmenopozal kadınlarda daha sık olabilir. Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %60 ila %75’inde östrojen ve/veya progesteron reseptörleri vardır.
 • HER2 pozitif: Meme kanseri vakalarının yaklaşık %20 ila %25’i insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) olarak adlandırılan genin büyümesine bağlıdır. Bu kanserler HER2 pozitif olarak adlandırılır; aşırı sayıda HER2 reseptörleri veya HER2 geni kopyaları vardır. HER2 geni kanser hücreleri üzerinde bulunan ve tümör hücresi büyümesi için çok önemli olan bir proteini üretir. Bu kanser türü daha hızlı gelişebilir. HER2-pozitif kanseri için kullanılabilecek birkaç çok etkili ilaç vardır.
 • Üçlü negatif: Bir kişide saptanan tümör ER, PR veya HER2 ifade etmiyorsa, bu tümöre “üçlü negatif” denir. Üçlü-negatif meme kanseri, invaziv meme kanserlerinin %15’ini oluşturur. Meme kanserinin bu türü, hormon reseptörü-pozitif meme kanserinden daha hızlı gelişebilir. Bu tip meme kanseri kemoterapiye daha duyarlı

Metaplastik meme kanseri, üçlü-negatif meme kanseri türüdür. Metaplastik meme kanseri, meme bezleri gibi hücrenin bir türünde başlayan kanser olarak tanımlanır ve birçok farklı hücre tipine dönüşür. Çoğu zaman, metaplastik meme kanseri epitel hücrelerinde başlar. Daha sonra, skuamöz ya da glandüler olmayan hücrelere dönüşür. Metaplastik meme kanseri daha hızlı büyüyebilir ve yayılabilir. Buna ek olarak, tanı koyulana kadar lenf bezlerine yayılmış olması muhtemeldir.

Üçlü-negatif meme kanseri, BRCA1 olarak adlandırılan gen mutasyonu olan kadınlarda en sık görülen meme kanseri türüdür. Üçlü-negatif meme kanseri genç kadınlarda, özellikle genç siyahi kadınlarda daha yaygın görünür.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.