Mesane Kanseri Tedavisi Hakkında Bilgiler

Mesane Kanseri Tedavi Seçenekleri

Mesane kanseri tedavi seçenekleri açıklaması ve kanserin evresine göre genel yaklaşımlar aşağıda listelenmiştir. Tedavi seçenekleri ve öneriler; mesane kanserinin türü, evresi ve derecesi, olası yan etkileri, hastaların tercihleri ve genel sağlığı gibi faktörlere bağlıdır. Tüm tedavi seçenekleri, tedavinin hedefleri ve olası yan etkileri hakkında doktorunuzla mutlaka konuşun.

a) Ameliyat

Mesane kanserinin farklı türleri vardır ve en faydalı tedavi seçeneği genellikle hastalığın evresi ve derecesine bağlı olarak değişir. Mesane kanseri tedavisinde cerrahi seçenekler şunlardır:

Mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonu (TUR):  Bu prosedürde tanı ve evreleme aynı zamanda tedavi için kullanılır. Cerrah, mesane içine üretra yoluyla bir sistoskop ekler. Cerrah daha sonra küçük bir tel halka, bir lazer veya fulgurasyon kullanarak tümörü kaldırır. Hastaya öncesinde anestezi uygulanır.

Kas invaziv olmayan mesane kanseri hastaları için TUR ile kanseri ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Ancak, doktor intravezikal kemoterapi veya immünoterapi gibi kanser nüksünü önlemek için ek tedaviler önerebilir. Kas invaziv mesane kanseri olan kişiler için mesanenin cerrahi operasyon ile kaldırılması ya da daha az sıklıkla radyoterapi tavsiye edilir.

Sistektomi: Radikal sistektomi, tüm mesane ve muhtemelen yakın doku ve organların çıkartılmasıdır. Erkekler için prostat ve üretra da kaldırılmış olabilir. Kadınlar için rahim, fallop tüpleri, yumurtalıklar ve rahmin bir kısmı kaldırılmış olabilir. Buna ek olarak, lenf düğümleri hem erkekler hem de kadınlarda kaldırılır. Buna “pelvik lenf nodu diseksiyonu” denir. Kapsamlı bir pelvik lenf nodu diseksiyonu, lenf düğümlerine yayılmış kanseri bulmak için en doğru yoldur. Nadiren, bazı özel kanserler için, mesanenin sadece bir bölümünü kaldırmak amacıyla yapılması uygundur ve “kısmi sistektomi” denilir.

Laparoskopik ya da robotik radyoterapi sırasında, geleneksel cerrahi için kullanılan daha büyük bir kesi yerine cerrah birkaç küçük insizyon (kesik) yapar. Cerrah daha sonra mesane kaldırmak için robot yardımı olarak ya olmadan teleskopik ekipman kullanır. Cerrahın mesane ve çevresindeki dokuyu kaldırmak için bir kesi yapması gerekir. Bu tip ameliyatlar, minimal invaziv cerrahi konusunda çok deneyimli bir cerrah gerektirir. Çeşitli çalışmalar hala laparoskopik ya da robotik radyoterapinin standart cerrahi kadar güvenli olup olmadığını ve standart bir ameliyat kadar başarılı bir şekilde mesane kanserini ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını belirlemek için devam etmektedir.

Üriner diversiyon: Mesane kaldırılırsa, doktor vücuttan idrar çıkışı için yeni bir yol oluşturur. Bunu yapmanın bir yolu idrar aktarmak için vücut dışında stoma veya ostomi için ince bağırsak ya da kolonun bir bölümünü kullanmaktır. Hastanın daha sonra idrar toplanması ve boşaltılması için stoma bağlı bir çanta giymesi gerekir.

Mesane olmadan yaşamak, hastanın yaşam kalitesini etkileyebilir. Kas-invaziv mesane kanseri olan bazı hastalar için kemoterapi ve radyoterapi içeren bazı tedavi planları, mesane ameliyatına alternatif olarak kullanılabilir.

Mesane kanseri cerrahisinin yan etkileri prosedürü bağlıdır. Hastaların hangi yan etkiler ile karşılaşma olasılıklarının olduğunu, üriner ve cinsel yan etkiler de dahil olmak üzere doktorları ile konuşmaları gerekir. Genel olarak, aşağıda yer alan yan etkiler de görülebilir:

  • Gecikmeli iyileşme
  • Enfeksiyon
  • Ameliyat sonrası hafif kanama ve rahatsızlık
  • Sistektomi sonrası idrar sızıntıları ya da üriner diversiyon. Eğer yeni bir mesane (neobladder) oluşturulmuşsa, hasta bazen idrara çıkamayabilir veya mesane tamamen boş olabilir.
  • Erkeklerde sistektomi sonrasında “iktidarsızlık” olarak adlandırılan ereksiyon olmama sorunu ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, sinir koruyucu sistektomi gerçekleştirilebilir. Bu prosedür başarıyla tamamlandığında, erkeklerin normal ereksiyon olması mümkün olabilir.
  • Pelvisteki sinirlerde hasar, hem erkekler hem de kadınlarda cinsel his kaybı ve orgazm kaybına neden olabilir. Genellikle, bu sorunlar düzeltilebilir.

b) Kemoterapi

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan iki tür kemoterapi vardır. Kanserin evresine ve tipine bağlı olarak doktor tarafından önerilir. Hastalar ameliyattan önce kemoterapi konusunda doktorlarından görüş alabilirler.

İntravezikal kemoterapi: İntravezikal (lokal) kemoterapi, genellikle ürolog tarafından verilir. Bu tür bir tedavi sırasında, ilaçlar üretra yoluyla eklenmiş bir kateter aracılığıyla mesaneye iletilir. Lokal tedavi sadece yüzeysel tümör hücrelerini yok eder. Mesane duvarındaki tümör hücrelerine ya da diğer organlara yayılmış olan tümör hücrelerine ulaşamaz. Mitomisin (Mitozytrex, Mutamycin) ve thiotepa, intravezikal kemoterapi için en sık kullanılan ilaçlardır. Kullanılan diğer ilaçlar; doksorubisin  (Adriamycin), gemsitabin (Gemzar) ve valrubicin (Valstar) olmaktadır.

Sistemik kemoterapi: Sistemik kemoterapi genellikle, bir tıbbi onkolog tarafından reçete edilir. Sistemik kemoterapi vücutta kanser hücrelerine ulaşmak için kana karışır.

Pek çok sistemik kemoterapi, ilaçlar veya bunların kombinasyonları ile mesane kanserinde en iyi tedaviyi bulmaya yardımcı olmak için klinik deneylerle test edilmeye devam etmektedir. Genellikle ilaç kombinasyonu, tek bir ilaç kullanımından daha iyi sonuç verir. Araştırmacılar aynı zamanda kemoterapinin ameliyat öncesi veya sonrası gibi ne süreçte daha iyi sonuç verdiği hakkında incelemeler yapmaktadırlar.

Kemoterapinin yan etkileri, birey ve kullanılan doza bağlıdır. Ancak yorgunluk, enfeksiyon riski, mide bulantısı ve kusma, ishal, iştah kaybı, saç kaybı gibi yan etkiler yaygındır. Genellikle tedavi tamamlandıktan sonra bu yan etkiler de kaybolmaktadır.

c) İmmünoterapi

Mesane kanseri için standart immünoterapi ilacı, “bacillus Calmette-Guerin (BCG)” denilen zayıflatılmış bir bakteridir. Tüberküloza neden olan bakterilere benzerdir. BCG bir kateter aracılığıyla mesane içine direkt olarak yerleştirilir. Buna “intravezikal tedavi” denir. BCG mesane iç astarına takılır ve tümörü yok etmek için bağışıklık sistemini uyarır. BCG; grip benzeri belirtilere, titreme, hafif ateş, yorgunluk, mesanede yanma hissi ve mesanede kanamaya neden olabilir.

İnterferon (Roferon-A, Intron A, Alferon) immünoterapinin başka bir türüdür. İntravezikal tedavi gibi verilebilir. Eğer BCG kullanımı kanser tedavisine tek başına yardımcı olmuyorsa, bazen BCG ile birleştirilir.

d) Radyoterapi

Radyoterapi, genellikle mesane kanseri için primer (birincil) tedavi olarak tek başına kullanılmaz, ancak kemoterapi ile kombinasyon halinde verilebilir. Kemoterapi alamayan bazı hastalara yalnızca radyoterapi uygulanabilir.

Radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu, sadece aşağıdaki nedenlere bağlı olarak mesane içinde bulunan kanser tedavisinde kullanılabilir:

  • Mesanenin bir kısmının veya tamamının çıkarılmasını önlemek amacıyla, TURMT sonrasında kalan kanser hücreleri yok etmek
  • Ağrı, kanama ya da tıkanma gibi tümörün yol açtığı semptomları rahatlatmak
  • Beyin veya kemik gibi bir bölgede bulunan metastaz tedavisinde

Radyoterapi tedavisi yan etkileri; yorgunluk, hafif deri reaksiyonları ve gevşek barsak hareketleri içerebilir. Mesane kanseri için yan etkiler en sık pelvik veya abdominal bölgede meydana gelir ve tedavi süresince sık sık idrara çıkma ihtiyacı ile mesane tahrişi, mesane veya rektum kanaması içerebilir. Çoğu yan etki tedavi bittikten sonra kaybolur.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.