Perihilar Safra Yolu Kanseri Nedir? Detaylı Bilgiler

Safra yolu kanseri; safra kanalları sisteminin herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir. Kanser, safra yollarında başladığı lokalizasyona göre 3 tipe ayrılır. Bunlar; intrahepatik, perihilar ve ekstrahepatik safra yolları kanseridir.

Perihilar safra yolu kanseri; sağ ve sol hepatik kanalların karaciğere katıldığı ve ayrıldığı hilumda gelişen safra yolu kanseri türüdür. Bu bölgede oluşan tümörler, aynı zamanda Klatskin tümörü olarak da adlandırılmaktadır. Perihiler kolanjiokarsinom da denir. Bu tümörler safra yollarının en sık teşhis konulan türü olmakla birlikte, tanı konulan tüm safra kanalı kanserlerinin yarısından çoğunu oluşturmaktadır.

Perihilar kolanjiyokarsinom, karaciğerin ikinci en sık rastlanan primer malign (kötü huylu, kanserli) tümörüdür. Risk faktörleri arasında ileri yaş, primer sklerozan kolanjit, koledok kistleri, kolelitiazis (safra kesesi taşı), parazitik enfeksiyon, inflamatuar bağırsak hastalığı, siroz ve kronik pankreatit bulunur. Erkeklerde, kadınlara göre daha fazla yaygın olan safra yolu kanseri türüdür.

Perihilar safra yolu kanseri tedavisinin başlıca seçenekleri; ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve fotodinamik tedavidir.

Perihilar safra yolu karsinomu spesifik cerrahi preoperatif hazırlıklar; endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP), perkütan transhepatik kolanjiografi ve portal ven embolizasyonu içerir.

Cerrahi rezeksiyon, perihilar safra yolları kanserinde küratif tedavi için tek şans sunmaktadır. R0 rezeksiyonu son derece önemlidir ve sağ kalım iyileşmesi ile bağlantılıdır. Tümör için uzunlamasına ve radyal marj boşlukların negatif olması için major hepatik rezeksiyon gereklidir. Fraksiyonel stereotaktik radyoterapi sistemi, perihilar safra yolu kanseri vakalarında umut verici sonuçlar vermiştir.

Perihilar kolanjiokarsinom tipik olarak ileri evre hastalık olarak kendini gösterir ve birçok hastaya sistemik tedavi uygulanır. Bununla birlikte, mevcut rejimlere verilen yanıt sınırlıdır. Ortotopik karaciğer nakli (transplantasyonu) seçilen hasta gruplarında lokal ileri evre tümörlerin komple rezeksiyonunu sunmaktadır.

Kolanjiokarsinom, hepatosellüler karsinomdan sonra karaciğerin ikinci en sık rastlanan primer malign tümörüdür. Perihiler safra yolu kanseri, ekstrahepatik safra yolundaki duktal epitelin anormal büyümesinden kaynaklanan bir kolanjiokarsinom alt tipidir. Klatskin tümör olarak da bilinen bu malign tümörler,  biliyer konfüzyonda ya da proksimal sağ veya sol safra kanalında bulunur.

Bu hastalığa bağlı yüksek morbidite ve mortalitenin yanı sıra, tedavisinin karmaşıklığı göz önüne alındığında; perihilar safra yolu karsinomunun yönetiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, bu zorlu hasta grubunu tedavi etmek için kritik önem taşır.

Perihilar safra yolu kanseri genellikle sarılık ile birlikte teşhis edilir. Bununla birlikte perihilar safra yolu kanseri belirtileri arasında karın ağrısı, kaşıntı ve kilo kaybı gibi nonspesifik bulgular, sarılıktan önce fark edilebilir.

Perihilar Safra Yolu Kanseri Evrelemesi

Perihilar safra kanalı tümörleri, karaciğerin hemen dışındaki safra yollarında başlayan ve ayrıca Klatskin tümörleri olarak adlandırılan kanserlerdir. Safra kanalı kanserine kolanjiyokarsinom da denir.

Evre, kanserin ne kadar büyüdüğü veya yayıldığını açıklar. Kanser evrelemesi önemlidir. Çünkü bu bilgiler ışığında hasta için en uygun tedavi planına karar verilmek için kullanılır. Safra yolu kanseri teşhisi için yapılan tanı testleri ve taramalar, kanserin evresi hakkında bilgi verir. Kanserin derecesi ise, kanserin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteren bir kılavuzdur. Düşük dereceli bir tümör genellikle yavaş gelişir ve yüksek dereceli tümörler genellikle daha hızlı büyür.

Perihilar safra yolu kanseri evreleri aşağıda yer almaktadır:

Evre 1: Tümörün safra kanalı ile sınırlı olduğu anlamına gelir.

Evre 2: Tümör safra kanalının çevresindeki yağlı dokuya ilerleyerek, karaciğere yayılmış olabilir.

Evre 3: İki ana gruba sahiptir.

Evre 3A: Tümör, portal ven veya hepatik arter olmak üzere ana damarlardan birine yayılmıştır.

Evre 3B: Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve yağlı dokuya veya karaciğere yayılabilir. Kanser hücreleri yakındaki lenf nodlarında da bulunabilir.

Evre 4: İki ana gruba sahiptir.

Evre 4A: Tümör sağ ve sol hepatik kanallara yayılmıştır. Ya da birden fazla kan damarı içinde büyümektedir. Veya her ikisi de mevcut olabilir. Yakındaki lenf nodlarında kanser hücreleri bulunabilir.

Evre 4B: Kanser hücreleri lenf nodlarından uzakta göğüs gibi organlara yayılmış olabilir. Ya da, safra kanalı dışında vücudun başka uzak bölgelerine kanser hücreleri yayılmıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.