Safra Yolu Kanseri Tanısı Nasıl Olur?

Doktorlar kanser teşhisi ve vücudun başka bir kısmına yayılıp yayılmadığını öğrenmek için birçok test kullanırlar. Bazı testlerle hangi tedavinin daha etkili olabileceğini yanıtı alınabilir. Kanser türlerinin çoğunda, kesin tanı konulması için biyopsi tek yoldur. Eğer biyopsi mümkün değilse, doktorunuz tanıya yardımcı olması açısından diğer testleri önerebilir. Görüntüleme testleri, kanserin yayılıp yayılmadığını öğrenmek amacıyla kullanılır. Bu liste, kanser türünü teşhis etmek için seçenekleri açıklamaktadır ve listelenen tüm testler her kişi için kullanılmaz.

Safra Yolu Kanseri Teşhisi

Doktorunuz tanı testi seçerken, aşağıdaki faktörleri dikkate alabilir:

  • Yaş ve sağlık durumu
  • Şüphelenilen kanser türü
  • Belirti ve bulgular
  • Önceki test sonuçları

Fizik muayeneye ilave olarak, aşağıdaki testler safra kanalı kanseri teşhisi veya sarılığın diğer olası nedenlerini ayırt etmek için kullanılabilir:

Kan kimyası testleri: Kan kimyası testleri bilirubin ve alkalen fosfataz düzeylerini ölçer ve diğer karaciğer fonksiyonları kontrol eder. Bu maddelerin yüksek seviyelerde olması, safra kanalının iyi çalışmadığını işaret eder.

Tümör marker testleri (CEA and CA19-9): Tümör belirteçleri, bazı kanser türlerinin insan kan, idrar veya dokularda normal miktarlardan daha yüksek bulunan maddelerdir. Safra kanalı kanseri, kanda yüksek seviyede karsinoembriyonik antijen (CEA) ve CA19-9 olmasına yol açabilir. Ancak, bir kişi bu belirteç seviyeleri normal olsa bile safra yolu kanseri olabilir. Ayrıca, kanser harici hastalıklar, zaman zaman bu maddelerin yüksek düzeyde olmasına neden olabilir.

Diğer testler safra yolları kanseri hakkında daha fazla bilgi sağlamak için yapılabilir. Bu testler aşağıdakileri içerir:

Biyopsi: Biyopsi, mikroskop altında incelenmesi için küçük bir miktar doku örneği alınmasıdır. Yapılan biyopsi türü, tümörün konumuna bağlıdır. Doktor işlem sırasında doku örneklerini perkütan transhepatik kolanjiografi (PTC) ya da endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) denilen başka bir prosedür ile kaldırabilir. PTC ve ERCP aşağıda açıklanmıştır. Alternatif olarak, bilgisayarlı tomografi (BT veya CAT taraması, aşağıya bakınız) deri yoluyla ince bir iğne rehberinde bölgede hücre örneği toplamak için kullanılabilir.

Diğer testler kanserin mevcut olduğunu iddia edebilir, ancak sadece biyopsi ile kesin tanı yapılabilir. Bazen, biyopsi mümkün olmayabilir. Bu nadir durumda, kişiler diğer test sonuçları ve belirtilere dayalı olarak safra yolu kanseri için tedavi edilecektir.

Ultrason: Ultrason, ses dalgaları kullanılarak iç organların bir resminin oluşturulmasıdır. Ultrason sırasında doktorun gerçek tümörü görmesi mümkün olabilir; ancak, daha sıklıkla, ultrason daha büyük safra yollarındaki bir tıkanıklık arkasında konumlanan küçük safra kanallarını gösterir. Buna kanalların genişlemesi, yani “dilatasyon” denir.

Safra kanalını görüntülemek için, doktor endoskopik ultrason ya da laparoskopik ultrason kullanabilir. Bu işlemlerin her ikisi de safra kanalında daha net bir görünüm sağlar ve doktorun biyopsi yapmasına yardımcı olabilir.

BT taraması: BT taraması x-ray cihazı ile vücut içinde üç boyutlu bir görüntü oluşturur. Herhangi bir anormallik veya tümörü gösteren ayrıntılı bir kesit görünümü ve görüntüleri bir araya getirir. BT taraması, tümör boyutunu ölçmek için kullanılabilir. Bazen, daha çok ayrıntı sağlamak için tarama öncesi “kontrast madde” adı verilen özel bir boya verilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Vücuttan ayrıntılı görüntü üretmek için x-ray yerine manyetik alanlar kullanılır. Safra kanalı için kullanılan özel MR taramasına, “MR kolanjiopankreatografi” adı verilir. Net bir resim oluşturmak için MR öncesinde hastaya kontrast madde verilebilir.

  1. PTC: Bu test sırasında, ince bir iğne karaciğerde safra kanalı içine yerleştirilir. Safra kanallarını röntgen üzerinde göstermesine izin vermesi içim doktor iğne ile kontrast madde enjekte edebilir. Röntgene bakarak, doktor safra kanallarında bir tıkanıklık olup olmadığını anlayabilir ve eğer öyleyse, tıkalı bölgeyi bulur. Bu, tedavinin planlanmasında önemlidir.
  2. ERCP: Bu işlem sırasında, hastaya hafif bir sedasyon uygulanır, doktor, kişinin boğazına esnek bir tüp yerleştirir ve bu özel endoskop aracılığıyla safra kanalı görüntülemesi yapılır. Sedasyon; hastanın daha rahat, sakin ya da uykulu olması için ilaç kullanımı prosedürüdür. Safra kanalının ana hatlarının röntgende daha belirgin olmasına yardımcı olması için hastaya boya enjekte edilir. Biyopsi için tüp aracılığıyla hücre ve doku parçaları toplanabilir. Bu teknik; tümörün bulunmasına ve örnek alınmasına, tedavi planlamasında önemli bilgiler sağlamaya yardımcı olabilir.

Laparoskopi: Doktor, laparoskop denilen, ışıklı bir tüp aracılığıyla safra kanalı, safra kesesi, karaciğeri görünümler. Bazı laparoskoplar doktorun doku örneği almasına yardımcı olabilir.

Tanı testleri yapıldıktan sonra, doktorunuz sizlerle tüm sonuçları gözden geçirecektir. Eğer tanı kanser ise, bu sonuçlar doktorun kanser evresini açıklamasına yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir:

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.